c S
V SREDIŠČU
Komisar za krizno upravljanje - obraz evropske solidarnosti EU kot največja donatorica humanitarne pomoči na svetu na leto pomaga več kot 120 milijonom ljudi. Sistem civilne zaščite je od vzpostavitve leta 2001 pomagal v več kot 200 nesrečah po svetu. To je resor, ki ga bo vodil Janez Lenarčič, če bo potrjen kot komisar za krizno upravljanje. Ta komisar je obraz evropske solidarnosti, ponazarjajo v Bruslju. 17.09.2019 07:18
Hramba DNK profila pravnomočno obsojenih V praksi se pogosto dogaja, da osumljenca s kaznivim dejanjem povezujejo biološke sledi, najdene na predmetih ali kraju kaznivega dejanja. Ob odsotnosti drugih dokazov, ki bi kazali na vpletenost osumljenca, je kronski dokaz za to poročilo o preiskavi z mnenjem Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), katerega vsebina kaže, da se zavarovane biološke sledi in primerjalni biološki material osumljenca ujemajo. Zadeva se zaplete, ko tako identificiran osumljenec po podatkih kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije (RS) velja za neobsojenega in se s poizvedbami ugotovi, da je bil njegov primerjalni profil DNK pridobljen za potrebe drugega kazenskega postopka, v katerem mu je bila izrečena pravnomočna obsodilna sodba, ki pa je bila zaradi rehabilitacije iz kazenske evidence že izbrisana. 16.09.2019 07:18
Nov način evidentiranja delovne obveznosti med učitelji in ravnatelji povzroča nejevoljo V šolskem letu 2018/2019 je na vseh osnovnih in srednjih šolah začel veljati nov način evidentiranja delovne obveznosti, ki pa med učitelji in ravnatelji povzroča precej nejevolje. "Ukvarjamo se samo še s tem," pravi ravnateljica Frančiška Al-Mansour. Večina sogovornikov kot največjo težavo izpostavlja različno prakso šol. 13.09.2019 13:29
Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) kot fakultativen razlog za izključitev v točki (c) šestega odstavka 75. člena določa, da lahko naročnik iz postopka javnega naročila izloči gospodarski subjekt, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. 12.09.2019 08:06
Lenarčiču zaupana vloga koordinatorja odzivanja na krize Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je slovenskemu komisarskemu kandidatu Janezu Lenarčiču zaupala vlogo koordinatorja odzivanja na krize. Poverila mu je resor za krizno upravljanje, ki vključuje humanitarno pomoč in civilno zaščito. Kdaj bo zaslišanje v Evropskem parlamentu, za zdaj ni znano. 11.09.2019 08:01
Helikopterska nujna pomoč za Slovence doma brezplačna, v tujini le z ustreznim zavarovanjem

Slovenija iz javnih sredstev krije tudi stroške helikopterskih prevozov v bolnišnico oz. med bolnišnicami znotraj države. Če Slovenec zaradi zdravstvenega stanja potrebuje helikopterski prevoz iz tujine v Slovenijo, pa bo moral zanj plačati iz svojega žepa, razen če ima sklenjeno ustrezno zavarovanje z dovolj visokim kritjem.

10.09.2019 07:00
O smiselnosti konkurence pri kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Konkurenco običajno povezujemo s svobodo, monopola pač ne. In vendar je včasih monopol tisti, ki prek varnosti in predvidljivosti omogoča več svobode. V tem pogledu je obstoječa ureditev kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic smiselna, ideje o vpeljavi konkurence med kolektivne organizacije pa morda ne ciljajo zgolj na osvoboditev trga ustvarjalne industrije. 09.09.2019 09:49
Električni skiroji nov izziv za mesta in državo Na ljubljanskih ulicah je v zadnjih mesecih opaziti vse več električnih skirojev. Krepi se njihova zasebna uporaba, pojavili so se tudi že ponudniki teh skirojev za kratkotrajno izposojo. Koliko skirojev je na ulicah Ljubljane, mestne oblasti ne vedo, je pa jasno, da ta prevozna sredstva prinašajo cel kup novih izzivov za mesta in tudi državo. 06.09.2019 07:00
Prekoračitev dovoljenega v razlagi sodbe? Pred dnevi so se štirje ugledni pravniki (Gorazd Fišer, dr. Blaž Mlinar Kovačič, dr. Andraž Teršek in mag. Matevž Krivic) kritično ozrli na (neobjavljeno) sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II K 53384/2014 (obdolženi Milko Novič). Opozorili so na domnevno prekoračitev dovoljenega pri obrazložitvi sodb, češ da bi naj bilo v sodbi Milku Noviču zaznati dokazne zaključke glede krivde neke druge osebe (Michel Stephan) in morebitnega sodelovanja dveh nadaljnjih oseb. S kritiki se ne strinjam, kajti unikatni slovenski kazenskopravni sistem ne le dovoljuje, temveč v konkretnem primeru celo narekuje takšno obrazložitev. Njihovo nerazumevanje izredno zapletene materije je dokaj pričakovano, prav tako dvomljivost in spornost razlag, ki nujno spremljajo veljavne, vendar invalidne predpise. 05.09.2019 07:14
Policisti zaradi hujših prekrškov voznikov zasežejo več tisoč vozil letno Policija letno zaseže več tisoč vozil, na primer ker je voznik z vozilom storil hujši prekršek, ali ker so bila ukradena. Ta vozila doživijo različne usode, ukradena lahko vrnejo lastnikom, veliko pa jih gre v prodajo. Število zasegov se je zelo povečalo, ker se po naših cestah vozi veliko voznikov brez vozniškega dovoljenja, pravijo na policiji. 04.09.2019 07:15
IZ SODNE PRAKSE: Oprostitev plačila sodne takse Odvetnika, ki opravlja odvetništvo kot svoboden poklic, je treba pri odmeri sodne takse obravnavati enako kot samostojne podjetnike posameznike. Iz določbe 11. člena > Zakona o sodnih taksah (ZST-1) namreč izhaja, da so do oprostitve sodne takse v celoti upravičene zgolj fizične osebe, ne pa tudi pravne osebe in posamezniki v postopkih v zvezi njihovo dejavnostjo, kar pomeni, da je odvetnik dolžan plačati sodno takso. 03.09.2019 08:40
Iz opozicije pozivi k ukrepom, po ocenah koalicije prvo leto uspešno Opozicijske stranke prvo leto manjšinske vlade ocenjujejo različno. V SDS ne skoparijo s kritikami, med drugim glede migracij in nespoštovanja ustavnih odločb, v NSi pa glede urejanja zdravstva in razvojne projekte. Tudi Levica, ki sodeluje z vlado, opozarja na leto zamujenih priložnosti, v SNS pa menijo, da bistvenih napak ni bilo. V koaliciji delo vlade po letu dni ocenjujejo načeloma pozitivno. 02.09.2019 07:15
Ob ugodnih razmerah očitki o preveliki javnofinančni razsipnosti v prvem letu vlade Vlada je v obdobju ugodnih razmer odprla javnofinančno malho ter pri tem naletela na kritike o preveliki razsipnosti in celo na ustavno presojo letošnjega proračuna. Zvišala je plače v javnem sektorju, dvignila povprečnine, tlakovala pot k višji minimalni plači, z razbremenitvijo regresa pa dala prvo davčno darilo. Koalicijski sporazum je na pokojninskem področju precej ambiciozen, vendar se je zataknilo že na začetku. Predlog za zvišanje upokojitvene starosti so morali namreč umakniti s pogajalske mize že na začetku pogajanj s socialnimi partnerji.  30.08.2019 07:10
Slovenska informacijska podjetja zanimiva prevzemna tarča Trend tujih nakupov slovenskih podjetij s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) se krepi, kar velja tako za zanimanje kupcev kot ponudbo na trgu, je v intervjuju ocenil direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenad Šutanovac. Prevzemniki v slovenskih podjetjih vidijo močne igralce z dobrim potencialom. 29.08.2019 07:07
Glavni ukrepi stanovanjske politike v prenovljenem zakonu Novi stanovanjski zakon, katerega osnutek bo po napovedih resornega ministrstva v javni obravnavi jeseni, naj bi prinesel dolgo napovedovano zamenjavo neprofitne najemnine s stroškovno ter med drugim še državne garancije za stanovanjska posojila, javno najemniško službo in spremembe pri soglasjih v večstanovanjskih stavbah. 28.08.2019 07:15
Po prvem letu je podpora vladi razmeroma visoka, reform še ni Prva manjšinska vlada bo z razmeroma visoko podporo javnosti 13. septembra obeležila prvo obletnico. Pet strank koalicije, ki jih Šarcu uspeva držati skupaj brez usodnih napetosti, za zdaj še podpira Levica, a je prihodnost tega sodelovanja negotova. Vlado je že zapustilo nekaj ministrov, ključnih reform pa na mizi še ni. Vlada je prvo leto veliko časa namenila reševanju problematike kopičenja odpadkov, pri projektu drugi tir pa je ob nekaterih pomembnih korakih trčila na nove zaplete. Zaščitila je reko Muro, na njej tako ne bo hidroelektrarn, ni pa ji uspelo pripraviti energetskega koncepta, daleč je tudi od ciljev iz turistične strategije. 27.08.2019 07:10
Von der Leynova čaka še komisarske kandidate Belgije, Francije in Italije Danes se izteka neuradni rok, ki ga je Evropska unija državam članicam postavila, da predlagajo svoje kandidate za člane oziroma članice Evropske komisije pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen. Zaenkrat so brez kandidatov še Belgija, Francija in Italija. Ko bo prejela vse kandidature, bo von der Leynova začela sestavljati svojo ekipo. 26.08.2019 07:15
Ena ključnih dilem energetske prihodnosti Slovenije gradnja Neka 2 Nastajajoči energetski koncept naj bi po pričakovanjih in napovedih odgovoril na eno ključnih dilem v slovenski energetiki v zadnjem desetletju, in sicer morebitno gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2). Obstoječi naj bi deloval do leta 2043, za izgradnjo novega bi s pridobitvijo dovoljenj potrebovali vsaj deset let. 23.08.2019 07:21
Evropa se poklanja žrtvam totalitarnih režimov V Sloveniji in Evropi bomo v petek obeležili evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je pred desetimi leti določil Evropski parlament. Od leta 2012 ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji. Na ta dan pred natanko 80. leti je bil podpisan pakt Ribbentrop - Molotov med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo. 22.08.2019 07:10
IZ SODNE PRAKSE: Priznanje tuje pravnomočne sodne odločbe

Slovensko sodišče, ki je v priznanje in izvršitev prejelo tujo pravnomočno sodno odločbo, po tretjem odstavku 139. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) ne sme spreminjati vrste, trajanja in načina izvršitve kazenske sankcije, izrečene s tujo sodbo.

21.08.2019 08:51